Το «Διοικητικό Συμβούλιο» της ΕΚΧΑ Α.Ε. τη Πέμπτη 17-3-16, εν κρυπτώ και ενάντια στη βούληση όλων των εμπλεκομένων φορέων- παραγωγών του έργου (ΣΕΓΕΚ, ΠΣΔΑΤΜ),ακύρωσε τον διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ_13 που αφορά στη κτηματογράφηση του υπόλοιπου 60% της χώρας. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το 2014 και για τις 28 συμβάσεις μειοδότες ήταν 70 μελετητικά γραφεία, το σύνολο του διαθέσιμου δυναμικού της χώρας, τα οποία εκπονούν εδώ και 24 χρόνια το Κτηματολόγιο και θα απασχολούσαν δώδεκα χιλιάδες επιστημονικό προσωπικό .

Με τη ματαίωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 το ΥΠΕΝ και η ΕΚΧΑ ομολογούν :

  • Την αποτυχία τους να διαχειριστούν το έργο, σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε συμφωνηθεί με τη TASK FORCE και τους φορείς, προτείνοντας επικίνδυνες αλλαγές προδιαγραφών, μειώνοντας τις υποστηρικτικές προς τους πολίτες εργασίες, μεταφέροντας τα έξοδα στους ιδιώτες και μετά βεβαιότητας μειώνοντας τηνποιότητα του έργου.
  • Την αποτυχία τους να διασφαλίσουν τις δεσμεύσεις της Χώρας για ολοκλήρωση του Κτηματολογίου το 2020 καθώς ο εκτροχιασμός του χρονοδιαγράμματος με τη προκήρυξη του νέου διαγωνισμού είναι βέβαιος
  • Την αποτυχία τους στην εξεύρεση των «διασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα προχωρούν σε νέα μείωση των τιμολογίων των μελετών Κτηματογράφησης, χωρίς ταυτόχρονη μείωση του τέλους Κτηματογράφησης, με στόχο να χρηματοδοτήσουν την λειτουργία και τις άλλες δραστηριότητες της ΕΚΧΑ Α.Ε. οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Και όλα αυτά με τη βεβαιότητα ότι κανείς τους δεν θα υποστεί τις συνέπειες της αποτυχίας τους που:

  • Θα τη πληρώσει η Χώρα με την καθυστέρηση της Ανάπτυξης εκτός εάν οι αρμόδιοι Υπουργοί και το ΔΣ της ΕΚΧΑ δεν γνωρίζουν την σύνδεση ολοκλήρωσης κτηματολογίου με την ανάπτυξη της Χώρας.
  • Θα τη πληρώσουν οι ιδιοκτήτες, που καταβάλουν το παράβολο Κτηματογράφησης στην πολιτεία για τη σύνταξη του Κτηματολογίου αλλά επειδή θα δεν θα έχουν στο νέο πρόγραμμα την υποστήριξη που είχαν στα προηγούμενα προγράμματα θα ξαναπληρώνουν ιδιώτες για να υποβάλουν ηλεκτρονικές δηλώσεις ιδιοκτησίας αμφιβόλου ποιότητας
  • Θα τη πληρώσουν οι εργαζόμενοι στην εκπόνηση του έργου με ανεργία άλλων τριών τουλάχιστον ετών μέχρι να συμβασιοποιηθεί ο νέος διαγωνισμός και με σημαντικά μειωμένους μισθούς
  • Την πληρώνουν ήδη οι διαγωνιζόμενες εταιρείες μηχανικών και δικηγόρων καθώς και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές που για 3 σχεδόν χρόνια παραμένουν όμηροι της αναποφασιστικότητας της ΕΚΧΑ Α.Ε. με τεράστια οικονομική επιβάρυνση στερούμενοι εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών.

Οι ανάδοχοι μελετητές, στα πλαίσια του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 έχουν αποδεχθεί τις μειώσεις χρονοδιαγραμμάτων και τις υπόλοιπες αλλαγές που γίνονται κατ αντιστοιχία σε αλλά μεγάλα έργα, με τις νόμιμες διαδικασίες που διαχειρίζεται η Διυπουργική Επιτροπή Διαχείρισης Μεγάλων Έργων ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του μέχρι το 2020.
Την προσφορά αυτή έκαναν οι ανάδοχοι με αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης και ευθύνης απέναντι στην Χώρα και τους πολίτες.

Δυστυχώς το ίδιο κέντρο αποφάσεων που οδήγησε στο παρελθόν σε επανακτήσεις ή και απώλειες Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, που αδυνατεί να ολοκληρώσει τους διαγωνισμούς, που διακινεί επιλεκτικά πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οδηγεί σε αποτυχία το πρόγραμμα του Κτηματολογίου.

Οι ευθύνες για την αποτυχία του προγράμματος θα βαραίνουν τους ώμους των αρμοδίων υπουργών και του ΔΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτή τη φορά θα αναζητηθούν.