Στις 11-12-2014 σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» αναφέρθηκε και ο ΣΕΓΕΚ και συγκεκριμένα η παρέμβασή του σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ με θέμα την μερική ακύρωση του διαγωνισμού Κτηματογράφησης με κωδικό ΚΤΙΜΑ_13.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τα γεγονότα:

Στις 9-12-2014 εκπρόσωποι του ΔΣ του ΣΕΚΕΚ, παράλληλα με τον Πρόεδρο του ΠΣΔΑΤΜ και ανεξάρτητους μελετητές ζήτησαν να καταθέσουν τις απόψεις του στο ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ σχετικά με το εντός ημερησίας διατάξεως θέμα που αφορούσε στην ακύρωση 22 συμβάσεων (επί συνόλου 28) του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13. Το ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ δέχθηκε να ακούσει τις απόψεις αυτές.

Οι θέσεις του ΣΕΓΕΚ που κατατέθηκαν ήταν οι εξής:

  1. Να μη ληφθεί άμεσα απόφαση περί ακύρωσης του διαγωνισμού αν δεν εκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία χρονική πίεση αφού δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης του Κτηματολογίου.
  2. Επειδή σαν λόγος ακύρωσης προβάλλεται το δημόσιο συμφέρον, ζητήσαμε στην έννοια αυτή να συνεκτιμηθεί η απώλεια εσόδων και η επιβάρυνση του κόστους διαχείρισης από τις καθυστερήσεις που θα προκαλέσει στην υλοποίηση του Κτηματολογίου ενδεχόμενη ακύρωση του διαγωνισμού. Όπως τονίστηκε, κύρια εξαιτίας σειράς λανθασμένων επιλογών που έκανε η ΕΚΧΑ ΑΕ στο παρελθόν, για διάφορους λόγους, όλοι οι διαγωνισμοί ανάθεσης συμβάσεων Κτηματογράφησης της ΕΚΧΑ ΑΕ καθυστερούν, δεν ολοκληρώνονται έγκαιρα, με αποτέλεσμα το έργο του Κτηματολογίου να παραμένει στάσιμο γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της Χώρας.

Μετά την κατάθεση αυτών των απόψεων και σύντομο διάλογο, τα μέλη του ΣΕΓΕΚ αποχώρησαν προκειμένου να συνεχιστεί η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Πέραν των ανωτέρω, οφείλουμε να διευκρινίσουμε και κάποιες γενικότερες θέσεις του Συνδέσμου στα θέματα του τιμολογίου των μελετών Κτηματογράφησης.

  1. Όσον αφορά στα τιμολόγια των εργασιών για τις μελέτες Κτηματογράφησης, στις 11-9-2013 στην επιστολή μας προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με την τότε προτεινόμενη μείωση κατά 28,75% των τιμολογίων αναφέραμε: «ενδεχόμενη εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού αμοιβών μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τις μελέτες κτηματογράφησης». Η άποψη μας αυτή παραμένει σε ισχύ.
  2. Πληροφορηθήκαμε ότι την περασμένη εβδομάδα εν κρυπτώ, χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, έγινε μία αυθαίρετη επιπλέον μείωση των τιμολογίων 12%. Ανεξαρτήτως του απαράδεκτου αιτιολογικού της μείωσης αυτής (που επικαλείται κυρίως τη μείωση του εργασιακού κόστους λόγω της οικονομικής κρίσης), είναι φανερό ότι πλέον η επισφάλεια ολοκλήρωσης των μελετών Κτηματογράφησης αυξάνεται σε κρίσιμο σημείο. Οι κίνδυνοι συνίστανται στη καθυστέρηση υλοποίησης ή και στη πλήρη αδυναμία ολοκλήρωσης των μελετών, λόγω των υψηλών απαιτήσεων των μελετών σε πλήθος εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε συνδυασμό με τη χαμηλή αμοιβή. Το δε επιχείρημα ότι η συμμετοχή των εταιρειών στους πρόσφατους διαγωνισμούς δείχνει ότι η αγορά έχει απορροφήσει τις μειώσεις των τιμολογίων και επομένως «αντέχει» και περαιτέρω μείωση, κρίνεται απαράδεκτο. Η βιωσιμότητα και η εφικτότητα ολοκλήρωσης των συμβάσεων δεν κρίνεται από τη συμμετοχή (που τον τελευταίο καιρό γίνεται κυρίως για λόγους επιβίωσης των εταιρειών και μόνο) αλλά από την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους και τέτοιο δείγμα από συμβάσεις που ανατίθενται με τα μειωμένα τιμολόγια δεν υπάρχει.
  3. Στον υπό ακύρωση διαγωνισμό η μέση έκπτωση ήταν 8,77% έναντι του 10% της εκτίμησης του οικονομικού σχεδιασμού της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή περίπου 35% αν αυτή αναχθεί σε τιμές πριν από την μείωση των τιμολογίων του 2013. Εκτιμούμε ότι οι εκπτώσεις αυτές είναι σε αρμονία με τις δυσκολίες του έργου και τις μέχρι τώρα εκπτώσεις που έχουν δοθεί στις μελέτες Κτηματογράφησης, συνυπολογιζομένης και της οικονομικής κατάστασης και της πίεσης που υφίστανται οι εταιρείες μέλη μας. Σε κάθε περίπτωση, όταν ένας φορέας προκηρύσσει ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, εξυπακούεται ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο ακόμη και στο 100% του προϋπολογισμού αυτού. Οποιαδήποτε έκπτωση απλά μειώνει περαιτέρω το κόστος του έργου.
  4. Τέλος διευκρινίζεται ότι ο ΣΕΓΕΚ δεν παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές επιλογές των μελών του, ούτε υπαγορεύει πρακτικές που οι εταιρείες θα ακολουθήσουν, αφού, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, συνήθως τα συμφέροντά τους είναι αντικρουόμενα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας
Ιωάννης Πρέσβελος          Σωτήριος Λιάρος